Test teoretic de conducere
Online

⏬ Vizualizați examenul de simulare MINI (10) ⏬

  change the language / schimba limba  


1. Alertness - Vigilență
2. Attitude - Atitudine
3. Safety and your vehicle - Siguranța și vehiculul
4. Safety margins - Marje de siguranță
5. Hazard awareness - Conștientizarea pericolelor
6. Vulnerable road users - Utilizatori vulnerabili ai drumurilor
7. Other types of vehicles - Alte tipuri de vehicule
8. Vehicle handling - Manevrarea vehiculului
9. Motorway rules - Conducerea pe autostradă
10. Rules of the road - Regulile de drum
11. Road and traffic signs - Semnele rutiere și de circulație
12. Essential documents - Documente esențiale
13. Incidents, accidents and emergencies - Incidente, accidente și situații de urgență
14. Vehicle loading - Încărcarea vehiculelor
MINI Mock Test (10) - Test simulat MINI (10)
MINI Mock Test (20) - Test simulat MINI (20)
MINI Mock Test (30) - Test simulat MINI (30)
MOCK TEST - TEST SIMULAT